Make your own free website on Tripod.com
                                                                                         

AŞI  TAKVİMİ

1. ayda  Hepatit B      
2. ayda  Difteri- Boğmaca- Tetanoz  Çocuk Felci  Menenjit  Verem
4. ayda  Difteri- Boğmaca- Tetanoz  Çocuk Felci  Menenjit  
6. ayda  Difteri- Boğmaca- Tetanoz  Çocuk Felci  Menenjit  Hepatit B
9. ayda  Kızamık      
12. ayda  Su Çiçeği      
15. ayda  Kızamık- Kızamıkçık- Kabakulak      
18. ayda  Difteri- Boğmaca- Tetanoz  Çocuk Felci  Menenjit  
24. ayda  Hepatit A      
30. ayda  Hepatit A      

4 - 6 yaş arası: Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Difteri aşıları ve Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Çocuk Felci, kontrolü yapılır.

Her 10 yılda bir Hepatit B tekrarı yapılır.

4 - 6 yaştan sonra her 10 yılda bir Tetanoz - erişkin dozu Difteri yapılı
r.

        Aşı Takvimi ile ilgili ayrıntılı bilgiyi sadece doktorunuzdan alınız. Burada yazılanların amacı sadece bilgi vermektir, uygulama için doktorunuza danışınız.

AKLINIZDA BULUNSUN !..