Make your own free website on Tripod.com
                                                                                         

      MEMEDEN KESME
   Sütten kesme, bir gıda değişimi veya memeden biberona geçişten
ibaret olan basit bir şey değildir. Bu duygusal bir olaydır, bebeği çok
derinden etkileyebilir: Biliyorsunuz, zaten her değişim onu şaşırtır, ama bu çok daha önemlidir.

Doğduğu günden beri en büyük zevki meme emmektir, çünkü karnı doyuyordu ve annesinin kollarındaydı. Ayrıca, oturamayan, ellerini kullanamayan bebek için ağzı herşeyin merkezi durumundadır: yemek, çağırmak, gülümsemek, agular yapmak gibi.Anne göğüsü onu teselli eder, yatıştırır, aynı zamanda geliştirir; bebek ona dokunur, yavaş yavaş ve kendinden farklı birşey olduğunu anlar. Göğüs onun en büyük mutluluğudur ve o artık verilmeyecek, onun yerine garip şekilli, acayip tadı olan birşeyle, yani biberonla yetinmek zorunda kalacak-
 tır. Bu değişim anne için de zordur ve bunu mümkün olduğu kadar geçiktirmeye çalışır.
     Memeden kesmenin anne ve bebek için en iyi şekilde yapılması için,bebeği anlamak,  ona yardım etmek gerekir. Yani bebeğin bu yeni gıda şekline alışmasını sağlamak için bu geçişin çok yavaş olması, günler veya haftalara yayılması gerekir. Böylece atlatılan memeden kesme, bebeğin gelişmesinde olumlu bir safha oluşturur. Bebek bu geçişte bazı zorluklar çekse de, zamanla dengesini bulur. Bu sınavdan daha büyümüş ve yeni sınavları göğüslemek için olgunlaşmış olarak çıkar.


MEMEDEN KESMEDE ÇlKABİLECEK ZORLUKLAR
     Eğer memeden kesmenin ani olması gerekirse, zorluklar çıkabilir; bebek verilen bütün mamaları reddedebilir, kusabilir, ishal olabilir, biberon başlığını ağzına almayabilir, yani yeniliğe karşı direnebilir. Bu zorluklar ortaya çıksa da, geçicidir, bebek bu yeni duruma alışacaktır, onu zorlamayın. Hiçbir bebek kendini açlıktan öldürmez. Bu dönemde, bebekle, bu ani kopuştan izler kalmaması için anne ve babanın sevgi ve ilgisini arttırması gerekir. Bu önlemler alınırsa, çocuğun bilinçaltında kalan kötü anılar, ayrılıklar, hastalıklar, temizlenme, okula başlamak gibi zor durumlarda, gerileme veya depresyon şeklinde tekrar ortaya çıkmaz.. Memeden kesmekte bir zorluk da, annenin bundan çekinmesi veya emzirmenin zevkinden yoksun olmamak istemesinden kaynaklanır. Bu durumda da, yavaş yavaş memeden kesmek, çocukla annenin birbirinden bağımsızlaşmasını yumuşak bir geçişle sağlama:k gerekir. Anne doğum sonrası depresyona girebilir ve memeden kesme, onun için ikinci bir ayrılık gibi hissedilebilir. Annede aynı anda birçok hormonal değişikliklerin de olduğunu unutmamak gerekir.